You are here

Thủ tướng “kiến tạo” lợn nái

Hơn một năm hô hào "kiến tạo". Thú thật, tôi không hiểu ông Phúc Thủ tướng đang "kiến tạo" cái gì? Những điều rất mong, trông đợi ông "kiến tạo" thì chẳng thấy đâu.

Hôm qua, thấy ông ra tay "kiến tạo"... đàn lợn nái!

(Nguồn dẫn: báo Tuổi Trẻ).