You are here

Những rào kẽm gai ngăn chặn nhân dân

Lại vừa ngang qua Hà Tĩnh. Formosa, giờ đã thêm những rào kẽm gai chặn hết mọi lối vào. Những hàng kẽm gai tầng tầng lớp lớp như thời chiến tranh.

42 năm rồi, những hàng rào kẽm gai như vậy lại được dựng lên để... ngăn chặn nhân dân.