You are here

Một chiến dịch tẩy chay lớn, tại sao không?

Tại sao các bạn không cùng tôi, tạo một chiến dịch tẩy chay lớn, rộng khắp trên toàn quốc:

- Không mua báo.

- Không bay Vietnam Airlines.

- Không đi xe Mai Linh.

- Không hoà mạng Viettel.

- Không dùng sản phẩm Hoa Sen, Tân Hiệp Phát, Masan, Formosa.