You are here

Sơn Trà và cơ hội cho Thủ tướng

Rốt cuộc, Đà Nẵng vẫn quyết định bảo vệ kẻ phá rừng, chứ không bảo vệ rừng. 

Báo cáo gửi Thủ tướng (do Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký) vừa được gửi đi hôm 13/4. Theo đó, hướng đề xuất Thủ tướng là "xem xét giao UBND TP Đà Nẵng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai dự án" (nguồn: báo Lao Động). 

Tức chẳng những không đập bỏ bất kỳ một xăng - ti - mét nào 40 trụ móng bê tông kia, mà còn tiếp tục cho cái dự án phá rừng ấy phá tiếp.

Quả bóng Sơn Trà giờ được chuyền cho Thủ tướng. 

Cơ hội với Sơn Trà, quả mong manh. Nhưng với ông Phúc, đấy là cơ hội đẹp, thuộc dạng "trời cho". 

Nếu quyết định cứu và cứu được Sơn Trà, ông Phúc sẽ không chỉ làm mát mặt quê hương, mà còn ăn điểm lớn trước thềm hội nghị trung ương 5 sắp nhóm họp.
Một cơ hội quí, hơn hẳn vạn lần hô hào "kiến tạo" hay những bài báo tụng ca "khai phóng".