You are here

Lối thoát cho Đà Nẵng?

Không chỉ stop, chặn việc bê tông hoá Sơn Trà, mà còn phải đòi lại đường lên Bà Nà. Một con đường núi đã thành hoang phế và bị chặn bít hẳn từ khi Sun Group độc chiếm.

Đấy cũng là những “đường kẹt” từ thời Nguyễn Bá Thanh để lại mà thế hệ Nguyễn Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ phải gỡ.

Thành nên một diện mạo Đà Nẵng cao ngạo như hôm nay, công của Nguyễn Bá Thanh rất lớn. Nhưng bức tranh Đà Nẵng hậu Bá Thanh không hẳn là không có những tì vết, thậm chí những lỗ thủng khó bề vá nổi. Phải công tâm nhìn vậy.

Chính quyền hiện, không chỉ gỡ những “đường kẹt” hậu Bá Thanh, còn phải biết tạo ra những giá trị mới cho Đà Nẵng, hơn là việc gì cũng lôi cụ Bá dậy để so. 

Báo chí cũng vậy, nên ủng hộ những tư duy và… lối thoát khác, đừng nhất nhất việc gì cũng dựng Nguyễn Bá Thanh dậy để “giá như”.

Tìm lối thoát khác. Đừng để một tiếng xấu khi thiên hạ nhìn vào, rằng Đà Nẵng chỉ biết ăn vào đất.

- (Ảnh: Một góc bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng).