You are here

Video: Phản ứng sau phiên xử 8 giáo dân Thái Hà

Sau khi phiên xử kết thúc, giáo dân Xứ Thái Hà đã tập trung tại nhà thờ để dâng lễ tạ ơn. Tuy vậy, đối với án treo và cảnh cáo mà tòa tuyên cho 8 người trong cuộc, thì ý kiến của những người mà chúng tôi liên lạc được đều không đồng thuận.

DIV align=centerWatch the video on YouTubeVideo provided by Giaoxuthaiha.orgVoice by Gia Minh/RFA
Watch the video on YouTube
Video provided by Giaoxuthaiha.orgVoice by Gia Minh/RFA
Video: Phản ứng sau phiên xử 8 giáo dân Thái Hà