You are here

Những loại rác khác

Có một thứ rác khác, nghị định 155 chưa sờ tới. Đấy là những loại rác trong các hình ảnh này: 

(Ảnh trên mạng, không rõ tác giả)

(Ảnh: Mai Kỳ)

(Ảnh: Dân Việt)

(Ảnh: Trương Duy Nhất)

(Ảnh: Trương Duy Nhất)

(Ảnh: Trương Duy Nhất)

(Ảnh: Trương Duy Nhất)

(Ảnh: Trương Duy Nhất)

(Ảnh: Trương Duy Nhất)

(Ảnh trên mạng, không rõ tác giả).

_______________ 

- Nghị định 155: Là nghị định của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, vừa có hiệu lực từ ngày 1/2/2017. Theo đó, các hành vi như vứt rác, tiểu tiện bừa bãi sẽ bị phạt nặng, tới hàng triệu đồng.