You are here

Học vấn - chính trường

Trước, cứ hay chửi lão X: làm tới Thủ tướng mà dốt hơn cả đứa học trò cấp một, cầm bút viết mấy dòng đã sai be bét chính tả.

Giờ nghĩ thấy tội. Chính trường này, man rợ đã đành. Học vấn hụt hẫng, tầm bì bõm y tá miệt vườn như ông đâu phải ít. Hay có phải, chính cái nền học vấn i tờ ấy là căn nguyên cho tính man rợ của chính trường?

Thủ tướng thì... Cờ Lờ Mờ Vờ. Quan toà thì mấy lỗi chính tả viết chưa sạch. Bộ trưởng Giáo dục quốc gia thì méo trẹo cả mồm vẫn không đọc nổi chữ "nồn".

Cái nước này, chẳng hiểu còn gì mà không phải... đào tạo lại?

Đỗ Mười Việt Nam! “Đất nước có bao giờ được thế này không?”.