You are here

Nhà máy điện hạt nhân, Hùng Cửu Long và những chiếc bao cao su trên mặt hồ Hà Nội

Tư duy "môi trường" của người Việt: Nhìn từ hiện tượng nhà máy điện hạt nhân, Hùng Cửu Long sang phố Bolsa "truyền bá khát vọng hoà giải", và những chiếc bao cao su lênh láng mặt hồ Hà Nội.

- Stop dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận: Một tin vui đáng nã đại bác ăn mừng, xuống đường hò reo. Nhưng không hiểu sao, dân tình quá im ắng?

- Trong khi, nóng hơn cái lò điện hạt nhân ấy: Một gã áo dài (váy) đỏ, với mấy câu "ka ka ka - ai - nớp - du chào các tình yêu" tưng tửng giữa phố Bolsa, lại hừng hực đốt thiêu dư luận. Lại thấy, quá nhiều người nhân đấy luận bàn (mô Phật) về "cơ hội hoà giải dân tộc" qua chuyện tửng tưng này. 

- Những chiếc bao cao su lênh láng mặt hồ: Kinh tởm! Lềnh bềnh ngập một góc hồ (Linh Đàm, Hà Nội) là lớp lớp những chiếc bao cao su cùng... băng vệ sinh. Hà Nội đâu có Formosa. Hay đó cũng là Formosa, một thứ Formosa khác của người Hà Nội? Nhìn nó, cứ khiến tôi liên tưởng đến... những con mực ống. Những con mực ống lềnh bềnh trong cơn thảm hoạ Formosa, và hình ảnh những... ai đó đang nhai nhồm nhoàm.

3 mẩu lan man, châm chấm vậy. Có nói lên điều gì trong kiểu thói tư duy rất... môi trường của người Việt?