You are here

Bản tin video tối 22-11-2010

Trong phiên họp Quốc Hội mới kết thúc hồi chiều nay ở Hà Nội, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn tập trung vào các vấn đề xây dựng nhà máy điện, đập thủy điện, điều hành xuất nhập khẩu, bình ổn quỹ xăng dầu, tính an toàn của việc khai thác, và chế biến bauxite ở Tây Nguyên.

Riêng vấn đề Bauxite Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên nói rằng không lo sự cố bùn đỏ, nhưng khi đặt câu hỏi về độ an toàn khi chuyên chở hay một số câu hỏi liên quan đến kỹ thuật, ông Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng lại xin “khất” câu trả lời.