You are here

webcast news Novemeber 17, 2010

Nợ công của Việt Nam có thể giảm trong 10 năm tới nếu chính phủ Việt Nam đi đúng hướng và thực hiện một số chính sách.
Sản lượng lúa trọn năm 2010 ở các tỉnh phía Nam có thể đạt 24 triệu tấn, trong đó riêng đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 23 triệu tấn tức hơn phân nửa sản lượng lúa cả nước.
Khu vực tư nhân đóng góp tới 85% giá trị sản xuất công nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

(Xem bản tin video sáng thứ 4, ngày 17 tháng 11, 2010)