You are here

Đề nghị gia nhập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Kính gửi Ban lãnh đạo Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Tôi vốn không được đào tạo trong ngành báo chí, và không xem hoạt động báo chí như một hoạt động nghề nghiệp chính của mình. Nhưng số phận bi thảm của đất nước và của người dân đã khiến tôi lựa chọn trở thành một blogger của tình thế.

Dù rằng nghề báo có thể sẽ không bao giờ trở thành nghề nghiệp chính của tôi, nhưng hiện tại tôi đang tham gia vào đời sống truyền thông, với tư cách của một người làm báo không chuyên, nhưng có công bố tương đối đều đặn. Từ vị thế của người làm báo không chuyên này, tại thời điểm đen tối này khi an ninh quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng, khi nhân phẩm và đạo lý đang chạm ngưỡng báo động, khi quyền con người bị vi phạm khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam, tôi đề nghị được gia nhập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, trong  mục đích : ủng hộ các hoạt động tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do xuất bản ; và tham gia vào sự hình thành của xã hội dân sự tại Việt Nam.

Xin cảm ơn quyết định của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.

Trân trọng !

Paris, ngày 5/8/2015

Nguyễn Thị Từ Huy

 

Bài bình luận

Điều này đồng nghĩa bạn chia sẻ các tôn chỉ và mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của HNB ĐL. Nó cũng đồng nghĩa bạn đồng cảm với những người như anh Điếu cày, chị Tạ Phong Tần. Xin được hỏi bạn nghĩ gì về những thử thách mà bộ phận cực đoan của cộng đồng người Việt ở Mỹ đang áp đặt lên anh Điếu cày? Và bạn đánh giá thế nào về tư tưởng thể hiên qua các phát biểu và ứng xử của anh Điều cày trong các thử thách đó?

Hoan hô tinh thần dấn thân của chị Nguyễn Thị Từ Huy. Chúc chị thành công với ý nguyện tốt đẹp của mình.