You are here

Bản tin video ngày 15-07-2010

Ủy ban Đối Ngọai Thượng Viện Hoa Kỳ hôm qua công bố hơn 1.000 trang tài liệu, qua đó cho thấy vào lúc cao điểm chiến tranh VN, các thượng nghị sĩ Mỹ đề cập tới sự cao ngạo của Tòa Bạch Ốc, bày tỏ quan ngại về sự kém hiệu quả của hành pháp Hoa Kỳ, mạnh mẽ than phiền về thông tin lệch lạc của chính phủ Lyndon Johnson cũng như thảo luận về sự cần thiết, cùng thiệt hại có thể xảy ra, của việc nói lên sự thật với người dân Mỹ về cuộc chiến VN.

Hơn 1.000 trang tài liệu từng bảo mật nầy dựa vào những lời khai của nhiều nhân chứng và những ghi chép trong 2 năm 1967-1968, cho thấy những quan điểm tương phản về chính trị, xã hội và đạo đức mà các thành viên trong Ủy ban Đối ngọai Thượng viện Hoa Kỳ tranh cãi vào lúc diễn biến cuộc chiến VN làm thay đổi suy nghĩ của họ về nhiều vấn đề quốc nội cũng như quốc ngọai.

Thượng nghị sĩ John Kerry, đương kim chủ tịch Ủy ban Đối Ngọai Thượng Viện Mỹ, cho biết rằng đọc qua những tài liệu nầy, thật khó có thể tin được nhiều đại thụ trong Thượng Viện Hoa Kỳ lúc đó tranh cãi dữ dội về VN cùng tất cả những điều phức tạp của nó.