You are here

Bản tin video ngày 13-07-2010

Các quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển nhanh và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và văn hóa, giáo dục.

Đó là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Công Phụng trong cuộc trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ.
Theo ông Lê Công Phụng, mặc dù vẫn còn những khác biệt, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng cường sự hiểu biết tiến tới dần tới việc thu hẹp các bất đồng hiện nay.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Lê Công Phụng đặc biệt nhấn mạnh đến các quan hệ quốc phòng. Theo đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ: “Nếu an ninh quốc phòng được hợp tác tốt thì quan hệ chính trị, kinh tế, đầu tư sẽ được đẩy mạnh”.