You are here

NHỮNG CÂU NÓI HAY

“Trong chuyến thăm vừa qua tới Myanmar, ngoài trao đổi về hợp tác song phương, tôi, trên cương vị chủ tịch ASEAN, đã chuyển tới lãnh đạo Myanmar mối quan tâm của quốc tế và ASEAN mong muốn Myanmar triển khai hiệu quả lộ trình dân chủ, vì hòa giải và hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước.” (Lời thủ tứơng Nguyễn tấn Dũng trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị cấp cao lần thứ 16 của ASEAN tại Hà nội ngày 09/04/10)
“Nhiều người có chức có quyền trong hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể quần chúng hư hỏng quá, thoái hóa, biến chất, chạy theo chức quyền, tiền, danh và lợi, những người ấy đang làm cho một bộ phận không nhỏ trong nhân dân ta ngày càng giảm lòng tin vào Đảng, đưa đến tình hình nguy kịch không thể coi thường” (Lời cố thủ tứơng Phạm Văn Đồng, đựơc báo Tùân Việt Nam chủ nhật 11/4/10 trích dẫn lại trong mục “Phát Ngôn Trong Ngày.”)

Bài bình luận

Trong chuyến thăm vừa qua tới Myanmar, ngoài trao đổi về hợp tác song phương, tôi, trên cương vị chủ tịch ASEAN, đã chuyển tới lãnh đạo Myanmar mối quan tâm của quốc tế và ASEAN mong muốn Myanmar triển khai hiệu quả lộ trình dân chủ, vì hòa giải và hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước.” <em>(Lời thủ tứơng Nguyễn tấn Dũng trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị cấp cao lần thứ 16 của ASEAN tại Hà nội ngày 09/04/10) ồ ông Dũng nói mà có biết mình đang nói gì không vậy? VN có bbaauf cử tự do sao? thật là không thấy cái đà trong mắt mình mà mà thấy cai gai ở mắt người khác</em>