You are here

VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 5: Anh Hàng Xóm Gian Tham (Quốc Thạch ghi nhận)

Chủ tịch nứơc Nguyễn Minh Triết cuối tháng ba vừa ra thăm đảo Bạch Long Vĩ, thụôc huyện cùng tên, tỉnh Hải Phòng. Đảo nằm cách đất liền chừng 110km, khoảng giữa đường tính từ lãnh thổ Việt Nam đến đảo Hải Nam của Trung quốc. Đây là điểm xa nhất của Việt Nam trong vịnh Bắc Vịệt.
Chuyến đi được các bản tin nứơc ngoài ghi nhận là hiếm hoi, vì đảo chỉ có chưa đến 400 dân thường trú, ngoài một số đơn vị lực luợng vũ trang và thanh niên xung phong. Các bản tin cũng của nứơc ngoài nói đến hai chi tiết không thấy nói trong các bản tin trong nứơc, kể cả trang Web của huyện đảo Bạch Long Vĩ. Thứ nhất là chuyện mặc dù Việt Nam đã chính thức có hệ thống hành chánh tại đảo từ năm 1957, nhưng Trung quốc đang có ý muốn tranh cãi về chủ quyền trên đảo. Thứ hai là chuyến du hành của ông Triết đựợc tới hai chiến hạm hộ tống.
Về chuyện chủ quyền, thì cần nhắc lại rằng đảo Bạch Long vĩ thụôc lãnh thổ Việt Nam đã đuợc xác định từ hiệp ước Pháp Thanh từ hơn trăm năm trứơc. Quyền ấy cũng đã được chính quyền Bảo Đại khẳng định, và mới nhất, đựơc tái xác định trong Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ mới ký 10 năm nay, theo lời ông Lê Công Phụng, lúc bấy giờ là thứ trửơng ngoại giao, trửơng đoàn thương thuyết
Chuyện thứ hai là chuyến đi của ông chủ tịch nứơc đến một địa điểm nằm trong lãnh thổ, mà kế bên lại là người anh em cộng sản Trung quốc với mối giao hảo được mô tả bằng 16 chữ vàng mà cần phải bảo vệ quá cẩn thận.
Những chi tiết ấy lại khiến người ta nhớ lại lời ông Dương Danh Dy, một đảng viên cộng sản kỳ cựu từng hoạt động tại Trung quốc với tư cách một viên chức ngoại giao cao cấp nhiều chục năm. Ông Dy nhận xét rằng Trung quốc là một anh hàng xóm to, khoẻ, nhưng gian và đặc biệt là tham lam.
Đó chắc cũng là lý do khiến ông Triết đã tuyên bố những câu rất hùng, hay hơn rất nhiều những câu mà ông tuyên bố hồi năm ngoái.