You are here

VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 2: MỘT XÃ HỘI BỊ LƯU MANH HOÁ (Quốc Thạch ghi nhận)

Xã hội ấy, đau lòng thay, lại là Việt Nam!
Mặc dù có lênh truy nã của công an vì liên quan đến một vụ giết người, Ánh trọc vẫn công khai sống nhởn nhơ, phong lưu ở ngay trung tâm thủ đô. Ánh chẳng dấu diếm một ai về những thành tích đã qua cũng như hoạt động của anh ta hiện nay. Nhà báo Lê Diễn Đức kể lại câu chuỵện này trên mạng Talawas có tựa đề đầy đủ là “Viêt Nam, một xã hội bị lưu manh hoá:”
http://www.talawas.org/?p=18163