You are here

Blogger Huy Đức bị buộc thôi việc

Ông Huy Đức, một phóng viên của tờ Sài Gòn Tiếp Thị, đồng thời là người thực hiện blog mang tên Osin vừa bị buộc thôi việc.

Giao diện trang Blog OsinHãng tin AP cho biết Huy Đức là một trong những blogger nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Ông bị buộc thôi việc vì lãnh đạo Đảng không hài lòng với những điều mà Huy Đức đã viết trên blog của ông.

Trả lời AP, một Thư ký toà soạn của tờ Sài Gòn Tiếp Thị là ông Trần Công Khanh cho biết, sau khi Huy Đức đưa lên blog Osin bài viết về Bức tường Berlin, chỉ trích chính sách của lãnh đạo Liên Xô đã tạo ra sự bất hạnh cho dân chúng Đông Âu trong một thời gian dài, đồng thời gọi công trình phân chia Đông Đức với Tây Đức là “bức tường ô nhục”, tờ Sài Gòn Tiếp Thị thấy rẳng, không thể sử dụng Huy Đức lâu hơn.

Ông Trần Công Khanh tiết lộ là Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã lập một danh sách, hệ thống cả trăm bài thuộc loại “có vấn đề” mà ông Huy Đức đã từng viết trên blog, cũng như trên báo.

Bạn nghĩ gì về vụ này? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của Bạn, hoặc tham gia thảo luận tại Trang blog Ban Việt ngữ RFA
AP dẫn tự sự của Huy Đức trên blog Osin cho biết, Huy Đức làm báo 21 năm và đã nhiều lần bị buộc thôi việc.

Tự sự của Huy Đức

Trong một Entry trên trang blog của mình hôm 26-8, Huy Đức xác nhận anh đã bị mất việc, không còn là ký giả. Tuy nhiên Huy Đức vẫn huy vọng sẽ có cơ hội trở lại với nghề báo. Dưới đây là nguyên văn bài viết của Huy Đức:

Làm Osin
Ô Sin // August 26 2009 //

Từ 25-8, tôi không còn là phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị. Trong 21 năm làm báo, tôi đã từng bị mất việc nhiều lần.

Thất nghiệp không phải là một trạng thái nhẹ nhàng, nhất là mất việc ở nơi mà mình yêu thích. Nhưng, đôi khi người làm báo vẫn phải có những quyết định không phải do mình lựa chọn.

Tôi thừa nhận, đây là một thời kỳ khó khăn. Trên trang web BBC, GS Carlyle Thayer nói: “Từ khi ông Tô Huy Rứa vào Bộ Chính trị hồi đầu năm ngoái, người ta thấy có một sự mài giũa trông thấy đối với báo chí chính thống”.

GS Thayer có lẽ gần đây chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với ông Rứa và tình hình Việt Nam. Tác giả bức tranh báo chí hiện nay không phải hoàn toàn là Ban Tuyên giáo.

Tôi không có ý định chia tay với nghề báo. Nhưng, đây là thời gian thích hợp để tôi viết lại một vài chương sách, làm một vài việc mà tôi cảm thấy như là món nợ với một người đã khuất.

Tôi tin là mình sẽ có cơ hội trở lại với báo chí chính thống sau khi hoàn thành những công việc này.

Báo chí, cho dù của nhà nước thì vẫn là một tài sản của xã hội.

Báo chí phải là nơi chuyển tải những bài viết trung thực, những phân tích, phản biện; những bài viết mà người làm báo tin rằng nó phụng sự xã hội.

Bài bình luận

Nói thật trong xã hội VN hiện nay thật khó làm sao! Tham nhũng và giả dối là mất nước, biết rõ điều đó nhưng các vị lãnh đạo của VN thà mất nước chứ không "tự sát" được. Điều đó cho hay họ chỉ yêu mình. Còn đất nước, nhân dân sẽ đi tới đâu thì họ mặc kệ. Chính vì vậy, một số nhà dân chủ hay những nhà báo chân chính và tất cả những người yêu chuộng tự do, công lý đều bị hành hạ như thế đó. Nhưng cũng còn may là sau chuyện này nhiều nhiều người sẽ biết đến nhà báo Huy Đức và tiếng nói thật của ông sẽ được nhiều bạn đọc quan tâm hơn.<BR>

<P>duoi su cai tri cua che do cong san bac viet hanoi tat ca 85 trieu dan vietnam deu coi nhu loai suc vat chi biet cong lung nghe bat cu dieu gi cua dang cong san noi ra tu chinh mieng dang vien cogn san vietnam xuat than tu ke ngu dot vo hoc ba doi ban co nong co ly lich giet nguoi khong gom tay deu duoc giao chuc vu lanh dao tu xa uy huyen uy tinh uy den trung uong de cai tri dan bang chinh sach ngu dan khong can hoc hanh tu ngay ten chanh an trong cai goi lla HOI DONG XET XU TOA AN NHAN DAN TU AP THON XA HUYEN TINH DEN THANH PHO TRUNG UONG DEU XUAT THAN TU NHUNG KE VO HOC DOT NAT NHU CO LY LICH BA DOI BAN CO NONG NGU DOT VO HOC THEO CONG SAN GIET NGUOI DEU DUOC LAM TORNG CAC CHU VU CAO thu hoi 85 trieu dan duoc cai tri duoi mot che do CONG SAN TAN AC VO NHAN DAO DUNG CHINH SACH NGU DAN&nbsp; cai tri DOC TAI TAN AC VO NHAN DAO CON TAN BAO HON CHE DO PHONG KIEN THOI XA XUA thi nguoi dan 85 trieu song nhu loai giun de chi beit cuoi dau nghe bat cu dieu gi dang vien cong san noi ra deu dung ai noi len TIENG NOI SU THAT LUONG TAM THI BI CHO LA BON PHAN DONG CHOGN CHE DO XA HOI CHU NGHIA CHI CO NHUNG HANH DONG TAN AC GIET NGUOI VU HONG DANH DAP BOI NHO SU THAT THI CHO LA DUONG LOI SU THAT DUNG DAN CAU CHE DO CONG SAC BAC VIET HANOI HIEN NAY ????. che do cong san tung len an CHE DO PHONG KIEN THOI NAT CHA TRUYEN CON&nbsp; NOI&nbsp; ngay hien bay gio the gioi di vao the ky 21 tai cac nuoc cong san nhu bac han cu ba theo chu nghia cong san nam quyen cha truyen con noi , nagy ca chinh quyen cong san vietnam hien nay DEU CHA TRUYEN CON NOI CAC TEN LANH DAO CONG SAN BAC VIET HA NOI VE GIA SAP CHET DEU DUA CON CHAU HO VAO NAM GIU CAC CHUC VU QUANG TRONG TRONG BO CHINH TRI BAN BI THU nhu NONG DUC TUAN CON CUA NONG DUC MANH VAO NAM CHUC VU TRONG QUOC HOI CHUAN BI VAO BO CHINH TRI CON GAI CUA NGUYYEN TAN DUNG THU TUOGN CONG SAN VIETNAM CHI TOT NGHIEP CAI BANG TAM THUONG LA CAI BANG TAM THUONG NUOC NGOAI AI HOC CUNG CO DO LA TAM BANG MBA ( MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ) MA HO GOI LA BANG THAC SY LAM GIAM DOC CUA MOT CONG TY DO BO CO TA DO DAU VOI TONG TAI SAN TRONG TAY HON HANG TRAM TRIEU DOLLAR TIEN NAY O DAU RA ??????, TRONG KHI nhugn nguoi dan vietnam khac deu co bang tien sy thi ngoi choi soi nuoc trong khi cac con cua cac lanh dao dang cogn san vietnam hoc tai cac nuoc tu ban chu nghia&nbsp;MA chu nghia cong san vietnam tung goi la CHE DO TU BAN XAU XA BOC LOT NHAN DAN , MA HO LAI DUA CON CAI HO DI HOC NHUNG CAI XAU XA CUA CHU NGHIA TU BAN DEM NHUNG CAI BANG DO VE NUOC KHOE KHOANG , SAO KHONG DUA CON CAI HO HOC TAI TRUNG QUOC LIEN XO CHU NGHIA CONG SAN MA HOC CHU NGHIA TU BAN XAU XA LAM GI??? CHO NEN TONG THONG NGUYEN VAN THIEU CUA CHINH QUYEN VIETNAM CONG HOA TRUOC NAM 1975 DA TUNG NOI :</P> <P>&nbsp;&nbsp;" &nbsp;DUNG NGHE NHUNG GI CONG SAN NOI</P> <P>&nbsp;&nbsp; MA HAY NHIN KY NHUNG GI CONG SAN LAM "</P> <P>&nbsp;</P> <P>NGUOI DAN MIEN NAM VIETNAM TRUOC NAM 1975 KHO DAI NGHE LOI CONG SAN TUYEN TRUYEN DAO HAM NUOI CONG SAN CHONG PHA CHINH QUYEN MIEN NAM DA GOP PHAN KHOGN NHO TRONG VIEC LAM SUP DO CHE DO VIETNAM CONG HOA, NHUNG KE AN COM QUOC GIA THO MA CONG SAN GIO DAY SAU NAM 1975 DEU SANG MAT RA BI CONG SAN CAI TRI NGUOI DAN MIEN NAM VIETNAM CHANG KHAC GI LOAI SUC VAT .NHUNG KE KHOGN CO XUONG SONG CHI BIET KHOM LUNG VI MIENG AN MA BE CONG NGOI BUT CUA NHUNG BON TRI THUC VO LOAI BAN RE LUONG TAM CA TUNG CHE DO CONG SAN VO LUAN TAN AC DE HEN BAN NUOC CHO TRUNG CONG BAN LANH THO LANH HAI TU AI NAM QUAN THAC BAN DOC NUI LAO TAI CAO BANG DEN VUNG BIEN TRUONGSA VA HOANG SA THUA NHAN 200 HAI LY DO TEN THU TUONG BAN NUOC CUA DANG COGN SAN BAC VIET HANOI PHAM VAN DONG KY GUI CAI CONG VAN BAN NUOC CHO VAN PHONG THU TUONG TRUNG CONG CHU AN LAI NAM 1958 DUOI SU CHI THI CUA HO CHI MINH TAY SAI CUA CHU NGHIA CONG SAN QUOC TE&nbsp; TEN TOI PHAM CUA DAN TOC VIETNAM DEM CHU NGHIA CONG SAN VOA VIETNAM PHA NAT NEN KY CUOGN VNA HOA DAN TOC VIETNAM PHA NAT NEN DAO DUC LUAN LYT CUA DAN TOC VIETNAM CO TRUYEN THONG 4000 NGAN NAM VAN HIEN CUA DAN TOC VIETNAM BANG CHU NGHIA CONG SAN TAN BAC KHAT MAU VO LUAN VO TO QUOC VO DAN TOC VO GIA DINH, DE TAO RA MOT THE HE DAN TOC VIETNAM CHI BEIT KHUAT DAU LAM NO LE CHO TRUNG CONG DE BAO VE CAI GHE LANH DAO DOC TAI CAU TAP DOAN CONG SAN BAC VIETHANOI MA TEN NONG DUC MANH DA TUNG TUYEN BO TAI DAI HOI DANG CONG SAN VIETNAM 2004 TAI AHNOI HOP CAC TEN CHINH UY CAM DAU QUAN SU CONG SAN ABC VEITHANOI </P> <P>&nbsp;:</P> <P>&nbsp;&nbsp; THA MAT NUOC CHU KHOGN MAT DANG"</P> <P>&nbsp; BO DIEU 4 TRONG HIEN PHAP VIETNAM TUC LA TU SAT"</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp; TUC LA BO DEU 4 HIEN PHAP THI KHONG CON THE DOC TAI DANG TRI CAU TAP DOAN CAI TRI CAU DANG CONG SAN BAC VIETHANOI SE BI DAN CHUNG TIEU DIET NHU NHUNG BANG CHUNG SUP DO CUA CAC TRIEU DAI CONG SAN DONG AU NHU NAM TU BA LAN TIEP KHAC VV.. BI DAN CHUGN VUNG LEN TREO CO NHUNG TEN LANH TU DANG CONG SAN KHAT MAU DO DIEN HINH CAP VO CHONG NAM TU BI BAN CHET TAI QUANG TRUONG NAM TU , HAY NHUGN TEN CONG AN MAT VU TIEP KHAC BI DAN CHUGN TRAN VAO BAN CHET NGAY TAI TRU SO CONG AN TAI TIEP KHAC VVV.. TRUOC SU LO SO NGAY CAO CHUNG SAP DEN CUA TAP DOAN LANH DAO CONG SAN BAC VIET HANOI . TU NONG DUC MANH PHAN VAN KHAI NGUYEN TAN DUNG DO MUOI VO VNA KIET DEU DUA CON CIA BON CHUNG RA NUOC NGOAI DUOI DIEN DU HOC DE TAU TAN TAI SAN RA NUOC NGOAI GUI KY THAC NHUNG HOANG TIEN HANG TRIEU DOLLAR TAI CAC NGAN HANG THUY SY DE DE PHONG SAU NAY NEU CHE DO CONG SAN SUP DO BON CHUNG SE BO CHAY THAO THAN RA NUOC NGOAIVV.... DEIN HINH NGUYEN TAN DUNG CHO HAI DAU CON CUA CHUNG CON TRAI LAY CON GAI CUA VI SY QUAN QUOC GIA VIETNAM ( TEN SY QUAN VIETNAM CONG HA NAY LA TEN AN COM QUOC GIA THO MA CONG SAN ) DE HOP THUC HOA O MY CO THE XANH . CON GAI NGUYEN TAN DUNG THI LAY TEN VIET KIEU MY QUE NGHE AN THANH HOA DE HOP THUC HOA DI MY TRONG TUOGN LAI , CON THU TUONG PHAN VAN KHAI THI HOC BAC SY O HOAKY VV...... CHE DO CONG SAN VIETNAM TRUOC SAU GI CUNG SE DEN NGAY CAO CHUNG NHU CAC NUOC COGN SAN DONG AU KHOGN XA SE BI CHINH NHAN DAN VIETNAM DUNG LEN LOI CO BON AC QUY NAY RA TRUOC TOA AN CONG LY CUA DAN TOC VIETNAM DE TRUNG TRI VE TOI AC TAN BAO MAN RO VO NHAN DAO TU TRUOC DEN NAY TRUOC TUNG CO TROGN LICH SU 4000 NAM VAN HIEN CUA DAN TOC VIETNAM TU THOI QUOC TO HUNG VUONG QUA BIET BAO TRIEU DAI VE VANG DAN TOC VIETNAM GIU NUOC VA DUNG NUOC TU&nbsp; CAC TRIEU DAI DINH LE LY TRAN LE CHO DEN NAY DA BI TAP DOAN CAI TRI CUA BON CONG SAN BAC VIET DA GIET HAI BIET BAO TRIEU DONG BAO VO TOI TU NAM 1945 DEN BAY GIO. BON CHUNG SE CO MOT NGAY CONG SAN CONG LY&nbsp; CUA DAN TOC CUA TO QUOC VIETNAM SE DEM BON AC QUY NAY RA TRUNG TRI TRUOC CONG LY DAN TOC VIETNAM VE NHUNG TOI AC MAN RO CUA TAP DOAN LANH DAO CONG SAN VIETNAM TU THOI TEN TOI DO DAN TOC VIETNAM HOCHIMINH LE DUAN DO MUOI LE KHA PHIEU VO NGUYEN GIAP TRAN HOAN LE DUC THO MAI CHI THO VO VAN KIET&nbsp; PHAN VAN KHAI NGUEYN TAN DUNG NHUNG TEN BAN NUOC BAN TO QUOC CHO BON BANH TRUONG BA QUYEN TRUNG QUOC VA BIET BAO NHIEU TOI AC MAN RO KHAC BON CHUNG SE BI TRUNG TRI BOI TOA AN CONG LY CUA DAN TOC VIETNAM KHOGN XA CHUNG TA HAY CHO XEM CON CHAU DAN TOC VIETNAM XE PHAN XET CHUNG KHONG XA. TOI AC CHU NGHIA CONG SAN VIETNAM SE BI DEN TOI TRUOC DAN TOC TRUOC TO QUOC VIETNAM BAT DIET<BR></P>

Còn rừng thì sợ gì hết củi đốt. Chúc ông Osin sức khoẻ và nghị lực tràn đầy để phục vụ người đọc và đồng bào VN<br>

Khong hieu sao o Viet nam chinh quyen cu lam nhung chuyen lat vat the.Quyen ngon luan cua con nguoi trong hien phap dau roi!? Nhung nam 60-70 cua the ky truoc con co the bat nguoi dan cat toc 3 phan khong duoc de dai hay cat quan ong tuyp roi ong loe hay cam phat ngon bua bai ....neu vi pham cung bi cong an bat ngay.Luc do la chien tranh -&nbsp;moi nguoi co the hy sinh quyen loi de di den thang loi gianh lai :Hoa binh -doc lap-tu do -hanh phuc. Nay hoa binh-doc lap&nbsp;roi thi phai co tu do -hanh phuc chu? Hoa chang chi may ong Dang vien co chuc co quyen tham nhung co duoc nhung thu ma ho mong muon thoi con dai da so nguoi dan va ke ca Dang vien deu chua co tu do hanh phuc nhu y.Dan tin Dang nhung Dang dung so dan lat-phai tin vao dan!Thoi dung bat nhung ke vo mom nua!!!!

Bản chất của chế độ độc tài là bưng bít cũng như xuyên tạc thông tin.&nbsp;Để che&nbsp;đậy các hành&nbsp;động sai trái của mình trước nhân dân,&nbsp;Đảng&nbsp;CSVN "quang vinh"&nbsp;đã giành&nbsp;độc quyền kiểm soát báo chí. Có nghĩa là báo chí là công cụ tuyên truyền mị dân của&nbsp;Đảng. Ta còn nhớ VTV1&nbsp;đã xuyên tạc lời linh mục Kiệt như thế nào. Cộng sản rất giỏi trong lĩnh vực tuyên truyền.<BR>

Mình cũng hiểu đôi chút về cụm từ "tự do dân chủ" và "tự do báo chí". Thật sự không dám nói nhiều về vấn đề này vì sẽ làm ảnh hướng ANQG. Mong là chủ blog có thể giúp đưa tin hằng ngày vì máy mình bị clock ip của trang chủ rfa .Thanks chủ blog!!!

&nbsp; <P style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT size=4>Sống ở ngoại quốc khi thấy chuyện Ông Huy Đức phải ra khỏi nghề làm báo, người tôi nó làm sao ấy! Tôi không phải là nhà văn nên không diễn tả tâm trạng của mình được, chỉ thấy khó chịu, khó hiểu. Một Nước tự nhận là Anh hùng, lãnh đạo bởi toàn là những “Đỉnh cao trí tuệ” mà sao không có lấy một tờ báo do người dân thường chủ trương, nay đến lượt các người viết báo cũng lần lượt bị treo bút, bị ngăn cấm, ngay cả những nhà khoa học, nghiên cứu cũng phải từ bỏ cái nghiệp của mình thì ai mà hiểu cho được. Nhất là từ khi thấy cái chuyện làm báo mà phải đi theo cái “lề” do đảng hướng dẫn cho đi thì nó khôi hài quá sức, và từ đó thấy ngay là tương lai người viết (nói chung) kể như 'Un point final” rồi! Không nghe mà ngưng viết thì cửa nhà tù đã mở, từ từ vào đó ngồi suy nghĩ cho hết đời! </FONT></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT size=4>Nhìn về Việt Nam, nhìn thẳng vào những chuyện căn bản của đời sống, ngoài những phù phiếm, hào nhoáng đầy tác dụng phô trương như nhà cao tầng, xa lộ, khách sạn nhiều sao, nhà hàng ăn sang trọng với sân chơi quí phái, hỏi hiện nay giới nông dân, thợ thuyền và làm ăn buôn bán nhỏ...Đời sống họ ra sao? Có tự do, dân chủ hay luôn luôn bị lũ đảng viên mọi cấp “đè đầu, bóp họng” thật sự chứ không phải chỉ là những danh từ quen thuộc và vô nghĩa đâu! Tôi tình cờ xem vài phim bộ do người Việt nam đóng.(Phim “Hương đất, phim Tìm lại chính mình...) thấy cái cảnh Uỷ viên đảng khống chế Uỷ ban nhân dân mà sợ ! Trước chỉ nghe chứ đâu có hiểu quyền hạn giữa bí thư xã uỷ với chủ tịch nhân dân xã nó ra làm sao đâu. Cám ơn mấy ông làm phim bộ nhé. Tuy cuối cùng kết luận là nhờ...đảng mà nhân dân được cái nọ cái kia nhưng thực tế thì bộ mặt khốn nạn của đảng các ông đã cho nó lộ nguyên hình. Thực ra dân có được chút tiện nghi chính là nhờ người dân ...Hết Sợ đảng mà có đấy. Đảng nên xem lại phim “Hương đất” xem có phải đảng cho chiếu phim này là... Hố to rồi không? Có lẽ ngồi trên đỉnh cao quá nên không thấy cái hậu ý nó ở dưới thấp! </FONT></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT size=4>Tôi dài giòng như vậy để cuối cùng muốn nói vớiÔng Huy Đức là...Nhất định ông sẽ có dịp trở lại nghề viết báo một cách thoải mái. Hoàn toàn tự do. Tin tôi đi, không lâu đâu, tôi nói vậy vì chính số đông du học sinh tôi tiếp xúc đều cùng một suy tư là...Chúng chẳng biết đảng là gì. Bố mẹ chỉ yêu cầu chăm học. Lớn lên tự lo lấy thân chứ không hề bảo học xong phải về, đa số chúng cũng cho những việc làm của nhà nước hiện nay như bắt người vô lý, chúng thấy xấu hổ.v.v.v.</FONT></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT size=4>Hùng Tâm.</FONT></P><BR>

Ông ta viết cũng chỉ vì đồng tiền của nước ngoài đặt hàng giả bộ chống Đảng, chống Trung Quốc nhưng thực chất đó chỉ là một trò kịch lố bịch rẻ tiền của Cộng Sản Quốc Tế và phương Tây hợp cùng Đảng ăn cướp ở Hà Nội mà thôi !!!<br><br>Ông ta cũng như nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội và tên bù nhìn con hoang Nguyễn Tấn Dũng chẳng giúp ích gì cho tất cả. Họ chỉ lũng đọan và vơ vét tài sản của mọi người...<br>