You are here

Video: Bản tin chi tiết tối 31.7.2009

Bài bình luận

<BR>toi thuc su that vong voi cach hanh su thieu van hoa cua nhung nguoi linh TQ noi rieng va chinh phu TQ noi chung .Trongsu kien nay khong biet chinh phu VIET NAM noi gi voi dan day,khi nguoi anh em dong chi "hao hao" hanh su voi dan minh nhu the.

<FONT size=3>Trung Cộng là một cường quốc có tầm cở lớn về mọi mặt nhưng chúng lại không tuân theo luật Quốc Tế và đã hà hiếp người dân Việt Nam làm nghề Cá trên biển đông trong khi CQCS Việt Nam lại làm ngơ trước những nghịch cảnh của những người Dân và coi như không có gì xảy ra.</FONT><BR>

tien su bo chung may noi lao . Bac cua chung tao khong nhu vay! Ho Chi Minh cua dat nuoc Viet&nbsp; Nam la bat diet!<br>

Tôi thực sự thất vọng về những người đã lên án đã kích Bác Hồ, cho rằng người đã gây ra tai họa cho dân tộc Việt Nam. Thử hỏi xem, nếu như không có bọn Mỹ, Nhật, Pháp sang chiếm đất nước VN thì dân ta đã không phải chịu bao đau khổ như vậy. Bác là người đã soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam, bác cũng phải chịu bao đau khổ. Ông cha ta từ ngày xưa đã chịu bao đau khổ để đến ngày hôm nay đất nước VN chúng ta có được hòa bình. Vậy mà lại có những website nói không hay về Bác. Tôi thực sự thất vọng cho những người VN này.<br>

<FONT face=arial>Dân tộc Việt Nam là dân tộc hào hùng suốt mấy nghìn năm lịch sử . Tổ quốc Việt Nam là của người dân Việt Nam , không một cường quốc nào , một đế quốc nào có quyền xâm phạm đến lãnh thổ Việt Nam .Qua bộ phim tôi vừa xem tôi nhận thấy rằng : các anh là những người Việt Nam sống lưu vong nước ngoài các anh là những con người thiếu trách nhiệm với dân tộc không chăm lo gì cho mỗi người dân Việt Nam mà còn mang những tâm địa thật độ ác bôi xấu dân tộc mình . các anh nghĩ sao khi bộ phim được ra mắt như thế thì người dân Việt Nam chúng tôi càng câm hận các anh lên thêm ngàn lần vì các anh là những người trí thức mà các anh còn có những tư tưởng quá nhỏ bé chưa bằng những người nông dân ít học nhất ở đất nước Việt Nam . Vì sao tôi nói như thế các anh bôi nhọ đất nước nầy chính là các anh bôi nhọ các anh , cha mẹ các anh . Con người ai cũng có nguồn có gốc không ai ở dưới đất nẽ chui ra . các anh à mình phải tự mình xem lại mình phản&nbsp; bội lại Tổ Quốc để sống lưu vong giống như kẻ thang thang bỏ nhà mà đi có gì tốt ,có gì vinh dự mà các anh còn có những tư tưởng khích động như thế . Chúng tôi là những người dân Việt Nam từ già đến trẻ điều hiểu một cách sâu sắc về lịch sử của dân tộc mình . Hàng ngàn năm dân tộc Việt Nam phải chịu sự thống trị của biết bao nhiêu đế quốc từ phong kiến đến tư bản tư sản nào đói nào khổ để vơ vét cho chúng&nbsp;làm giàu cho bọn tư sản đế quốc , là những công cụ sống cho chúng để làm giàu cho đất nước của chúng bộ các anh là những con người có mắt mà không tròng hay sao . Các anh ơi các anh là những người cũng gần đất xa trời rồi, các anh còn không cống hiến gì cho đất nước Việt Nam mà các anh lại như thế, các anh&nbsp;có hiểu hòa bình là cuộc sống là ấm no là hạnh phúc&nbsp; của toàn nhân loại là sự mong muốn của tất cả các nước trên thế giới . Như vậy các anh ở thế giới nào vậy các anh . Các anh phải hiểu rằng một đất nước luôn bị đô hộ , cai tri thì đất nước đó phải đánh trả , muốn đánh thành công giành lại độc lập thì phải có người lãnh đạo chứ có như thế mà các anh không hiểu . Điều nghịch lí mà tôi muốn nói ở đây là các anh là những bật tiền bối những người học thức những chưa thấy rõ được đạo lí lẽ sống của con người Việt Nam .Đi lại vấn đề trong phim lịch sử Việt Nam trải dài hàng nghìn năm nhiều cuộc khởi giành độc lập từ tâm vong giáo mác nhưng vẫn chưa giành được độc lập hoàn toàn .Từ khi lãnh tụ nguyễn Ái quốc ra đi tìm đường cứu nước . Đất nước Việt Nam , dân tộc Việt Nam Đã khởi sắc từ đây lịch sử đã chứng minh qua hàng vạn vạn người dân trên khắp mọi miền của Tổ Quốc . các anh chỉ bằng một hạt các trong sa mạc chẳng lẽ chúng tôi cũng có mắt mà không tròng như các anh sao . Tôi cũng là một người dân bình thường sống trong đất nước Việt Nam nhưng luôn Yêu quý và kính trong Bác Hồ một lãnh tụ hết lòng vì dân vì Tổ Quốc .Bác là một nhà tư tưởng lớn mà cả thế giới đều công nhận . Bà con Việt Kiều và Toàn thể nhân dân trong nước hãy nhìn thẳng vào sự phát triển phồn vinh của đất nước Việt Nam &nbsp;ngày nay thì bà con sẽ thấy con đường mà Bác Hồ&nbsp;chọn , tư tưởng của Bác Hồ là một bó đuốc soi đường cho cả dân tộc&nbsp;Bác Hồ&nbsp;đã&nbsp;đem lại ấm no - tự do cho cả dân tộc . Ngày xưa dân tộc Bị đô hộ , bóc lột , bọn đế quốc không cho dân ta học làm cho dân ta dốt dẫn đến đất nước chậm phát triển nghèo nàn lạc hậu . Ngày nay đất nước muốn sánh vai với các cường quốc trên thế giới đâu phải một ngày một một bữa phải không bà con .Ngày hôm nay khắp thế giới phải công nhận Việt Nam là một đất phát triển nhanh như tia chớp về mọi mặt&nbsp;theo kip với một số nước trong khu vực và&nbsp;thế giới&nbsp;. Mà muốn làm được như thế là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng Sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập phát triển&nbsp;. Các anh làm bộ phim tài liệu như thế thật nhảm nhí chỉ có con ních mới tin đươc mà nói đến con ních thì các anh cũng như thế .Chẳng lẽ&nbsp;toàn thế giới tin vào &nbsp;5 , 10 người các anh hay tin vào hàng vạn vạn người dân Việt Nam và nhân dân trên khắp thế giới . Điều tôi muốn nói người dân Việt Nam Phải tự hào về dân tộc mình không một lợi nhuận nào làm nhân dân ta quên đi nguồn gốc , tổ tiên của mình , phải nhận thấy rõ âm mưu của bọn cơ hội , phản động đang tìm cách quấy rồi về mặt tương làm cho mình nghĩ sai về lịch sử của dân tộc , nếu nhu thế thi bọn chúng càng sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận về tiền của cho cá nhân chúng .</FONT><BR>