You are here

Không thể coi thường kiến nghị người dân

Gia Minh, biên tập viên
2012-02-21
Một số kiến nghị tập thể của những công dân ý thức trách nhiệm cộng đồng được gửi đến các cấp lãnh đạo cao nhất trong thời gian qua.
Xem tiếp...
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-gov-turn-deaf-ear-to-colc-peti...