You are here

Blog của NguyenHoang

Ảnh của NguyenHoang

Venezuela: Sợ thay mà lại mừng thầm…

Venezuela: Sợ thay mà lại mừng thầm…

Trong “tôn thờ chủ nghĩa”, có sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đối với Đặng Tiểu Bình, “mèo trắng hay mèo đen không quan trọng”, quan trọng là phải bắt được chuột. Trong khi các lãnh đạo Việt Nam thì ngược lại, bắt được chuột hay không chẳng sao, quan trọng là nuôi mèo gì, “đen” hay “trắng”?

Nguyễn Hoàng

Ảnh của NguyenHoang

Biển Đông 2019: Lấy nhu thắng cương!

Biển Đông 2019: Lấy nhu thắng cương!

“Nhu” ở đây không phải là những tuyên bố suông. “Nhu” là triệt để tận dụng các chuyển động từ thời cuộc, khi mà quốc tế đồng lòng trong việc kềm chế các hành động bành trướng của Trung Quốc. Hoà cùng với trào lưu của thời đại, hãy để cho người dân phát huy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trước sự tồn vong của dân tộc.

NGUYỄN HOÀNG & PHƯƠNG HIỀN

Trang

Subscribe to RSS - Blog của NguyenHoang