You are here

Video: Bản tin chi tiết ngày 3.8.2009

Webcast: Bản tin chi tiết ngày 3.8.2009 >> Webcast: Bản tin
chi tiết ngày 3.8.2009

Bài bình luận

Tôi đã đọc tin về việc nhận tội của 4 người đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam. Lúc đầu thấy hơi buồn. Nhưng ngẫm lại thì mới thấy thật là hay. Hóa ra, nhận tội là đã trở thành *hiện tượng* trong nhà tù Việt Nam. Cứ xem, phần đông vào tù đều nhận tội - từ Võ Tấn Huân (Việt Kiều My), đến Luật sư Lê Công Định, đến Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung... Tất cả họ đều bị coi là đã phạm tội mà không cần xét xử. Nhà nước pháp quyền là Vậy sao!? <br>Tôi không quan tâm lắm về những lời nhận tội. Tôi chờ đợi một phiên tòa công khai để xử những người *phản động* này. Lúc đó sẽ rõ thôi!<br><br>Xin lỗi bạn. Vì chưa biết cách đăng bài nên viết nhằm vào đây. Thành thật xin lỗi bạn.<br><br>

<P>Bác hồ là một vĩ nhân không ai được quyền chỉ trích dù là 1 việc nhỏ. là con người phải biết nhận thức đâu là đúng đâu là sai chứ?</P> <P><BR>&nbsp;</P>