Navigation

Nghĩ về chuyện cầm bút và bồi bút

Trong vài ngày trở lại đây, kể từ khi lễ kỉ niệm “40 năm giải phóng miền nam” bắt đầu rục rịch cho đến khi nó kết thúc, rồi sang ngày Báo Chí Thế Giới, báo chí ở Việt Nam xuất hiện khá nhiều nhân vật “gương mẫu”, tiêu biểu, từ các đồng chí cựu chiến binh xuất hiện

Hòa giải, những bàn tay gỗ.

Ba mươi ngày trong tháng Tư của năm 2015 âm thầm theo dõi những bài viết, hình ảnh trong và ngoài nước là dịp may nhận chân gần như toàn bộ quá khứ, một quá khứ rất gần bởi chỉ 40 năm, thời gian chưa đủ hình thành được một chu kỳ mà lịch sử cần, nhưng lại quá đủ để thấy được diện

Một ngày lịch sử bị phán xét

Lê Diễn Đức

Ngày 22 tháng 4 Quốc hội Ba Lan đã biểu quyết với 396 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 14 phiếu trắng,  chọn ngày 8 tháng 5 là lễ quốc gia - Ngày Chiến thắng phát xít Đức và bãi bỏ ngày 9 tháng 5 được áp dụng mấy chục năm nay.

Đất Nước Nhìn Từ Long An

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Họ dốt về chuyện quản lý đất nước, quản trị điều hành. Còn chuyện trấn áp kiểm soát thì họ khá lắm.

Lý tưởng

     Trong những năm gần đây, số người tham gia vào phong trào dân chủ Việt Nam đã tăng vọt, và có lúc bùng nổ.

Cho ngày ba mươi tháng tư : nỗi đau và tình yêu

Nếu một cộng đồng có một ngày mà trong ngày đó một nửa số người cảm thấy hạnh phúc và một nửa số người cảm thấy đau khổ thì ta nên đứng về nửa nào ?

Những người có hiểu biết và lương tri sẽ chọn đứng về phía nỗi đau.

SÀI GÒN THƯƠNG MẾN

Sài Gòn bây giờ thành phố đã đổi tên

Tôi vẫn muốn gọi bằng cái tên thương mến cũ

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

==========================

Sài gòn xưa “Hòn ngọc Viễn Đông”

Lãnh đạo Hà Nội chính thức tỏ thái độ đối với việc bảo vệ cây xanh

Lãnh đạo Hà Nội chính thưc tỏ thái độ đối với việc bảo vệ cây xanh:

Syndicate content