Navigation

Chút Lính Miền Nam

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Cho tôi thp mt nén nhang

Khóc ngưi đồng chí

Di chúc Hồ Chí Minh : từ bản thứ nhất tới bản thứ hai (II)

2. Nguyện vọng về việc chôn cất.

Mừng 30/4: „Văn tự bán nước“ giá bao nhiêu?

Nhà văn Võ Thị Hảo

„Văn tự bán nước“ giá bao nhiêu?

Máu của người VN và đất nước thì vô giá. Nhưng nó trở nên mạt hạng, quá rẻ rúng trong tay những nhà cầm quyền VN bán nước…

Chuyện lao người vào mũi dao bên Liên Xô

Chuyện cuối tuần

Hôm nay tôi về Nam Định với người em họ. Ngồi trên xe rảnh, mình mới hỏi kỹ chú ấy về chuyện bị giết tại Liên Xô năm 1991. Khi ấy Liên Xô sắp sụp đổ thôi chứ chưa sụp.

Nghĩ về chuyện cầm bút và bồi bút

Trong vài ngày trở lại đây, kể từ khi lễ kỉ niệm “40 năm giải phóng miền nam” bắt đầu rục rịch cho đến khi nó kết thúc, rồi sang ngày Báo Chí Thế Giới, báo chí ở Việt Nam xuất hiện khá nhiều nhân vật “gương mẫu”, tiêu biểu, từ các đồng chí cựu chiến binh xuất hiện

Hòa giải, những bàn tay gỗ.

Ba mươi ngày trong tháng Tư của năm 2015 âm thầm theo dõi những bài viết, hình ảnh trong và ngoài nước là dịp may nhận chân gần như toàn bộ quá khứ, một quá khứ rất gần bởi chỉ 40 năm, thời gian chưa đủ hình thành được một chu kỳ mà lịch sử cần, nhưng lại quá đủ để thấy được diện

Một ngày lịch sử bị phán xét

Lê Diễn Đức

Ngày 22 tháng 4 Quốc hội Ba Lan đã biểu quyết với 396 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 14 phiếu trắng,  chọn ngày 8 tháng 5 là lễ quốc gia - Ngày Chiến thắng phát xít Đức và bãi bỏ ngày 9 tháng 5 được áp dụng mấy chục năm nay.

Đất Nước Nhìn Từ Long An

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Họ dốt về chuyện quản lý đất nước, quản trị điều hành. Còn chuyện trấn áp kiểm soát thì họ khá lắm.

Syndicate content