You are here

Câu hỏi cho những Vượng Vin, Phượng Ích Xì...

Những cái tên đình đám hàng trọc phú Việt: Vượng Vin, Quyết FLC, Tiền Còi, Thành Tầu (Đặng Văn Thành), Minh Xoài, Quang Masan, Phượng Ích Xì... có vẻ như rất im ắng qua các cơn bão lũ.

Nghe bảo họ cũng "thiện nguyện" ghê lắm, triệu trăm vạn ngàn tỷ tỷ hằng năm chi đó. Nhưng đổ trút ở chốn nào đấy. Những nơi bão lũ này, chẳng thấy tăm hơi chi.

Nhái giọng cô Tạ Bích Loan, có người bảo: những chốn này họ không có "động cơ".

Hay đúng như vậy nhỉ?

Nói điều này, với họ, thật tâm tôi không muốn dùng từ “cứu trợ”. Nó xúc phạm và vô luân. Chỉ hi vọng, ít kẻ trong số họ khi ngẫm về nghĩa vay trả của kiếp trần còn biết sợ, đặng trả lại chút gì đó - những gì mà họ, và cả thế hệ cha chú họ đã cướp của dân.