You are here

Tháng tư, mời xem phim “Vietnam!Vietnam,” Một bộ phim ra đời sau 37 năm giấu kín-anhbasg giới thiệu

Nguồn: Anhbasg
http://anhbasg.multiply.com/journal/item/1489
Phim đang phổ biến trên mạng Internet tên " Vietnam ! Vietnam " được cho là cuốn phim cuối cùng của nhà đạo diễn gạo cội hàng đầu của Hoa Kỳ John Ford (1894-1973).

Ông đoạt tất cả 4 giải Oscars vào năm 1973, ông nhận giải AFI Life Achievement Award cùng năm. Ford was awarded the Presidential Medal of Freedom by President Richard Nixon.

Phim bắt đầu quay vài tháng sau cuộc tổng công kích Mậu Thân (1968) và cho đến khi cuộn phim được hoàn tất vào cuối năm 1971.

Vào lúc đó luật pháp liên bang của Hoa Kỳ ngăn cấm chuyện trình chiếu bất cứ một phim ảnh nào do Cơ quan Truyền Thông Hoa Kỳ (United States Information Agency), trong đó có phim "Việt Nam! Việt Nam !" Cho nên phim tài liệu cuối cùng của ông John Ford đã được khóa kín trong két sắt 37 năm trời cho đến khi luật pháp được thay đổi cho phép phim được chiếu cho công chúng xem.

Đây là một phim tài liệu rất có giá trị về sự thật của chiến tranh VN, với cái nhìn khách quan của một đạo diễn Mỹ.
Những ai không hiểu những lời thuyết minh cũng có thể xem lại những gì chiến tranh đã gây ra cho dân tộc chúng ta.
Đoạn phim này bị cấm vào thời đó vì nó nói lên sự thật phủ phàng dân Mỹ bị một quả lừa và luận điệu nhút nhát chủ bại của một số chính khách.

Trong các lời tuyên bố đó, đáng chú ý nhất là lời của Thượng nghị sĩ Ronald Reagan " .... Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and comming home. Because the price for that kind of peace could be a thousand years of darkness for generation's Viet Nam borned ."
[Anhbasg tạm dịch: ....Việc kết thúc một cuộc chiến không phải là vấn đề đơn giản, nó không chỉ là sự đình chiến và quay trở về. Bởi vì cái giá của cái thứ hòa bình ấy có thể là bóng tối của hàng ngàn năm cho những thế hệ người Việt được sinh ra.]

Lời tiên đoán này, nay đã thành sự thật.
Nguồn: Blog Hoàng Guitar
Vietnam!Vietnam! part1
http://www.youtube.com/watch?v=mlMfG1pw_eE&feature=player_embedded
Vietnam!Vietnam! part2
http://www.youtube.com/watch?v=1HjND6PyzNY&feature=player_embedded
Vietnam!Vietnam! part3
http://www.youtube.com/watch?v=5OedRKVLD8I&feature=player_embedded
Vietnam!Vietnam! part4
http://www.youtube.com/watch?v=tLKKV3zbh4s&feature=player_embedded
Vietnam!Vietnam! part5
http://www.youtube.com/watch?v=kZ6dk039JGc&feature=player_embedded
Vietnam!Vietnam! part6
http://www.youtube.com/watch?v=WClPRX5tq9E&feature=player_embedded
Vietnam!Vietnam! part7i
http://www.youtube.com/watch?v=OSSR6lLlL-4&feature=player_embedded
Vietnam!Vietnam! part7ii
http://www.youtube.com/watch?v=5meKt4UWb4o&feature=player_embedded