You are here

Người Việt kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc vào Chủ nhật 09/12

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2012-12-06
Lại có kêu gọi biểu tình tại Hà Nội vào ngày chủ nhật 09 tháng 12 tới đây. Mục đích chống những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông đối với Việt Nam.
Xem tiếp...
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cal-ant-ch-protes-12062012062033....