Navigation

songchi's blog

Đầu năm-vui ít, buồn nhiều.

Song Chi.

Têt ở trong nước, Tết ở phương xa

Song Chi.

Năm 2011-Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Song Chi.

Cuối năm, điểm lại một số sự việc chỉ có thể xảy ra ở một nước như nước VN ta:

Tản mạn nhân ông Kim Jong-il qua đời!

Song Chi.

Việt Nam-Ai xui thì ráng chịu!

Song Chi.

Kiểm soát tư tưởng hay kiểm soát tiền bạc?

Song Chi.

Lòng tin.

Song Chi.

Ngồi nhầm chỗ.

Song Chi.

Berlin, Praha, Warszawa: Những ngày kỷ niệm 20 năm không còn chế độ cộng sản!

Song Chi.

Nhân kỷ niệm 22 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ (9.11.1989-9.11.2011), tôi post lại bài viết này đã được đăng trên Diễn đàn Talawas trước đây, khi tôi may mắn có mặt tại Berlin, Praha, Warszawa vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm sự kiện lịch sử này.

Láng giềng giống nhau!

Song Chi.

Syndicate content