Navigation

songchi's blog

Kể chuyện ở Na Uy.

Song Chi.

Tết nhớ Sài Gòn.

Song Chi.

Đầu năm-vui ít, buồn nhiều.

Song Chi.

Têt ở trong nước, Tết ở phương xa

Song Chi.

Năm 2011-Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Song Chi.

Cuối năm, điểm lại một số sự việc chỉ có thể xảy ra ở một nước như nước VN ta:

Tản mạn nhân ông Kim Jong-il qua đời!

Song Chi.

Việt Nam-Ai xui thì ráng chịu!

Song Chi.

Kiểm soát tư tưởng hay kiểm soát tiền bạc?

Song Chi.

Lòng tin.

Song Chi.

Syndicate content