Navigation

songchi's blog

Người Na Uy giản dị.

Song Chi.

Sống ở Na Uy một thời gian, tôi nhận thấy người dân Na Uy nhìn chung có tính cách giản dị.

Người Việt không bình an.

Song Chi.

Có lần tôi đã viết một bài đại ý cuộc sống của người Việt dưới “thiên đường xã hội chủ nghĩa VN” có quá nhiều nỗi lo nỗi sợ, kể từ khi mới sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Lại phải nói về quan trí Việt Nam.

Song Chi.

17.2.1979-17.2.2012.

Song Chi.

Kể chuyện ở Na Uy.

Song Chi.

Tết nhớ Sài Gòn.

Song Chi.

Đầu năm-vui ít, buồn nhiều.

Song Chi.

Syndicate content