You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

Đầu Năm Rồng Nói Chuyện Cá

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Đầu Xuân Nói Chuyện Thánh Thần

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

“... không bà mẹ nào muốn con là thánh.”
N.B.P

Ảnh của tuongnangtien

Xuân Nghe Nhạc Tết

Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Cuối Năm Nói Chuyện Cuối Đời

Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già
Tố Hữu

Ảnh của tuongnangtien

Kết Toán Cuối Năm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
Chế Lan Viên
 

Tranh:petrotimes.vn 

Ảnh của tuongnangtien

Đầu Năm Điểm Danh Vài Anh Quan Sứ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
 
Đỗ Xuân Cang. Ảnh: danchimviet.info 

Ảnh của tuongnangtien

Chuyện Buồn Vào Lúc Cuối Năm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Vi nhân nan
Khổng Tử 

Ảnh của tuongnangtien

Nhìn Bẩy Tưởng Ba

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Cánh Thiệp Cuối Năm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Trang

Subscribe to RSS - Blog của tuongnangtien