You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

Chuyện Ông Điếu Cầy & Ông Thái Bát

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
 
Nhà Báo Tự Do Nguyễn Văn Hải. Ảnh: blogdieucay 

Ảnh của tuongnangtien

Ba Sài Gòn & Hồn Pháp Luật

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Pháp luật là kết tinh trí tuệ và lương tri của cả nhân loại. Một vài cá nhân, lúc này hay lúc khác, có thể sử dụng nó cho các mục đích phi nhân đạo, nhưng chừng nào trí tuệ và lương tri còn tồn tại, thì pháp luật vẫn còn có đầy đủ giá trị của nó, nó vẫn sẽ được bảo vệ.
-        Nguyễn Thị Từ Huy 

Ảnh của tuongnangtien

Con Ở Miền Nam Ra Thăm Lăng Bác

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

Cây vú sữa ở Phủ Chủ tịch (ngoài Hà Nội) không biết có còn sống hay không chớ tấm lòng của một số người dân miền Nam đối với Bác, Đảng và Nhà nước thì hoàn toàn đã chết – và chết từ lâu rồi! 

Ảnh của tuongnangtien

Những Bước Đi Lùi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

“Đã qua rồi cái thời người dân chỉ được biết những gì nhà cầm quyền muốn cho họ biết, và không được biết những gì nhà cầm quyền muốn bưng bít, giấu nhẹm bằng cách quản lý chặt chẽ toàn bộ hệ thống báo chí trong nước...”
-Tạ Phong Tần (Thành Viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do)
 

Ảnh của tuongnangtien

Có Những Cổng Trời

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Báo Cô & Báo Hại

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Tham & Ngu

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Những Cây Đàn Vỡ

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Chuyện Tù & Chuyện Đùa

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến

Trang

Subscribe to RSS - Blog của tuongnangtien