You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

Đường Phía Bắc

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
  

Ảnh của tuongnangtien

Nhân Văn Giai Phẩm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

"Trong một xã hội đã kéo dài hơn nửa thế kỷ về sự mê muội dân trí, về sự độc tài về chính trị, sự lừa dối, sự đầu độc để có sự đồng thuận về vụ NVGP và các nhân vật của nó thật khó như đáy bể mò kim… Nhưng trong đêm tối không phải không có những người đã nhìn thấy ánh sáng của chân lý.”
Lê Hoài Nguyên 

Ảnh của tuongnangtien

Nghẽn Đường Và Nghẽn Mạch

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
 

Ảnh của tuongnangtien

Buồn Vào Hồn Không Tên

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Một Nơi Còn Trắng

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

 “Sẽ không để vùng trống, vùng trắng trong công tác kiều bào.”
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn 

Ảnh của tuongnangtien

Chuyện Làng Của Sơn

Lời thưa đầu: Blogger Paulus Sơn bị bắt ngày 3 tháng 8 năm 2011. Sau đây về vài nét sinh hoạt nơi làng quê của ông, sau ngày ấy, do một người dân địa phương (ẩn danh) ghi lại. Chúng tôi xin được phổ biến bài viết trên diễn đàn này, theo lời yêu cầu của chính tác giả.
Vô cùng trân trọng và kính mến
Tưởng Năng Tiến 

Ảnh của tuongnangtien

Nhà Sư & Nhà Nước

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Một hệ thống truyền thông do chính quyền kiểm soát có thể tạo ra một làn sóng thông tin sai lệch, nhưng sẽ chỉ làm gia tăng hiệu ứng ngược khi chính quyền đó đã mất tín nhiệm nơi dân chúng.
Hoà Thượng Thích Quảng Độ 

Ảnh của tuongnangtien

Vi Khuẩn Hansen & Chủ Nghĩa Cộng Sản

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Cười. Ảnh: nguoicui.org

Ảnh của tuongnangtien

Đầu Năm Rồng Nói Chuyện Cá

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Trang

Subscribe to RSS - Blog của tuongnangtien