You are here

tuongnangtien's blog

tuongnangtien's picture

Tham & Ngu

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

tuongnangtien's picture

Những Cây Đàn Vỡ

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

tuongnangtien's picture

Chuyện Tù & Chuyện Đùa

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến

tuongnangtien's picture

Chiên & Rán

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

tuongnangtien's picture

Nguyễn Ái Quốc

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Cầm vàng mà lội qua sông.
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.
Ca dao VN 

tuongnangtien's picture

Đường Phía Bắc

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
  

tuongnangtien's picture

Nhân Văn Giai Phẩm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

"Trong một xã hội đã kéo dài hơn nửa thế kỷ về sự mê muội dân trí, về sự độc tài về chính trị, sự lừa dối, sự đầu độc để có sự đồng thuận về vụ NVGP và các nhân vật của nó thật khó như đáy bể mò kim… Nhưng trong đêm tối không phải không có những người đã nhìn thấy ánh sáng của chân lý.”
Lê Hoài Nguyên 

tuongnangtien's picture

Nghẽn Đường Và Nghẽn Mạch

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
 

tuongnangtien's picture

Buồn Vào Hồn Không Tên

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

tuongnangtien's picture

Một Nơi Còn Trắng

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

 “Sẽ không để vùng trống, vùng trắng trong công tác kiều bào.”
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn 

Pages

Subscribe to RSS - tuongnangtien's blog