You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

Buồn Vào Hồn Không Tên

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Một Nơi Còn Trắng

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

 “Sẽ không để vùng trống, vùng trắng trong công tác kiều bào.”
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn 

Ảnh của tuongnangtien

Chuyện Làng Của Sơn

Lời thưa đầu: Blogger Paulus Sơn bị bắt ngày 3 tháng 8 năm 2011. Sau đây về vài nét sinh hoạt nơi làng quê của ông, sau ngày ấy, do một người dân địa phương (ẩn danh) ghi lại. Chúng tôi xin được phổ biến bài viết trên diễn đàn này, theo lời yêu cầu của chính tác giả.
Vô cùng trân trọng và kính mến
Tưởng Năng Tiến 

Ảnh của tuongnangtien

Nhà Sư & Nhà Nước

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Một hệ thống truyền thông do chính quyền kiểm soát có thể tạo ra một làn sóng thông tin sai lệch, nhưng sẽ chỉ làm gia tăng hiệu ứng ngược khi chính quyền đó đã mất tín nhiệm nơi dân chúng.
Hoà Thượng Thích Quảng Độ 

Ảnh của tuongnangtien

Vi Khuẩn Hansen & Chủ Nghĩa Cộng Sản

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Cười. Ảnh: nguoicui.org

Ảnh của tuongnangtien

Đầu Năm Rồng Nói Chuyện Cá

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Đầu Xuân Nói Chuyện Thánh Thần

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

“... không bà mẹ nào muốn con là thánh.”
N.B.P

Ảnh của tuongnangtien

Xuân Nghe Nhạc Tết

Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Cuối Năm Nói Chuyện Cuối Đời

Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già
Tố Hữu

Trang

Subscribe to RSS - Blog của tuongnangtien