You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

Kết Toán Cuối Năm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
Chế Lan Viên
 

Tranh:petrotimes.vn 

Ảnh của tuongnangtien

Đầu Năm Điểm Danh Vài Anh Quan Sứ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
 
Đỗ Xuân Cang. Ảnh: danchimviet.info 

Ảnh của tuongnangtien

Chuyện Buồn Vào Lúc Cuối Năm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Vi nhân nan
Khổng Tử 

Ảnh của tuongnangtien

Nhìn Bẩy Tưởng Ba

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Cánh Thiệp Cuối Năm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Thớt & Cá

S.T.T.D Tưởng năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Đảng & Đảng Cướp

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Đảng thực chất chỉ là đảng cướp. 

Nguyễn Chí Thiện

Ảnh của tuongnangtien

Những Cọng Rêu Dưới Đáy Ao

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

Thời Đại Bấm Nút

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Poverty is the worst form of violence.
Mahatma Gandhi

Ảnh của tuongnangtien

Chuyện Chuột & Người

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

Khách quan mà nói thì “những chặng đường tiến” của người Rục – rõ ràng – dài hơn, và nhanh hơn, những bước (“chân dép lốp đi vào vũ trụ”) của đồng bào dưới miền xuôi nhiều lắm. Họ phóng (cái rẹt) từ Thời Kỳ Săn Bắt, nhẩy băng qua qua giai đoạn bán định canh và định canh, để bước (cái rột) lên Thời Kỳ Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ trong một thời gian rất ngắn: năm mươi năm chẵn. Kỷ lục này thiệt là đáng kể, đáng nể và cũng (vô cùng) đáng ngại!

Trang

Subscribe to RSS - Blog của tuongnangtien